Menu Close

Middies het ‘n droom – ‘n Splinternuwe Studente Sentrum.

As gevolg van brandstofkostes wat die hoogte in skiet, is daar al hoe meer ‘n behoefte vir ‘n veilige sentrum op die terrein. ‘n Sentrum waar leerders na skool kan verklee vir sport en ander aktiwiteite, gesonde etes kan geniet, huiswerk kan doen en waar ouers saam kan kuier terwyl hulle wag.

Kontak asseblief die skool indien u in staat is om op enige manier ‘n bydrae te lewer.

***

Middies have a dream – a Brand New Student Centre.

Due to skyrocketing fuel costs, there is an increasing need for a safe on-site center. A center where learners can get dressed for sports and other activities after school, enjoy healthy meals, do homework and where parents can get together while they wait.

Please contact the school if you are able to assist in any way.