Menu Close

Belangrik / Important

Skoolreëls en persoonlike voorkoms

School rules and personal appearance

Gedragskode en Meriete stelsel

Code of conduct and Merit System

Skooldagordereëlings

School Day arrangements

 

Verkiesings / Elections

Leerlingraadverkiesing

Student Council Election

VRL Verkiesing

RCL Election

 

Prysuitdeling / Prize Giving

Akademiese- en kultuurprysuitdeling

Sport prysuitdeling

Sport Prize Giving

 

POPI Act

POPIA AFRIKAANS BELEID: Beskerming van Persoonlike_Inligting

POPIA ENGLISH POLICY: Protection of Personal_Information

POPIA Manual in terms of Section 14 of the Promotion of Access to Information Act

POPIA Policy on the Protection of Personal Information

 

Ander / Other

IT Beleid / IT Policy

Matriekafskeidbeleid

Matric Farewell Policy

Slaagvereistes / Pass Requirements